• MESLEKLER

  Matematik Mühendisi

  TANIM

  Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve çözüm yollarını geliştiren kişidir.

  GÖREVLER

  Matematik mühendisliği matematiğin uygulama alanı olup matematik mühendisi çalıştığı kurumda; Ortaya çıkan problemlerin matematiksel modellerini kurar, çözer ve yorumlar. Problemlerin çözümü için yöntemler geliştirir.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Bilgisayar ve bilgisayar programları, Hesap makinesi, Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Matematik mühendisi olmak isteyenlerin; Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine, Olayları analiz edebilme ve sonuçları matematik dili ile ifade edebilme gücüne sahip, Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Matematik mühendisleri görevlerini normal sıcaklıkta ve aydınlatılmış temiz büro ortamlarında, çok kere tek başlarına ve sayılarla uğraşarak yaparlar. Görevleri gereği zaman zaman diğer çalışanlarla iletişimde bulunabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Matematik mühendisliği eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi
  "Matematik Mühendisliği" bölümünde verilmektedir:

  İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (İstanbul),

  Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi (İstanbul).

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  Matematik, Türkçe.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Matemetik Mühendisliği "lisans programı için yeterli "MF-1" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Matematik Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitimlerinin ilk iki yılı boyunca; Genel Matematik, Genel Fizik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, diferansiyel denklemler, Olasılık, İstatistik, Ayrık Matematik, Mukavemet, Dinamik, veri analizi gibi matematik mühendisliğinin temel derslerini, üçüncü ve dördüncü sınıflarda Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Sürekli ortamlar Mekaniği, Cebir, Modern Analiz, Diferansiyel Geometri gibi ileri matematik ve mühendislik derslerini ve daha özel konularda çeşitli seçmeli dersler alırlar. Bunların yanı sıra Temel Fizik, Kimya, İngilizce, ekonomi ve İnsan Toplum Bilimleri konularında bazı seçmeli dersler ve Atatürk İlke ve İnkılâpları derslerini alırlar ve bitirme çalışması hazırlarlar.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Matematik Mühendisliği" lisans diploması ve "Matematik Mühendisi" unvanı verilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Matematik mühendisleri; Kamu veya özel sektöre ait bankalarda, Sigorta şirketlerinde, Endüstri kuruluşlarında, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kuruluşlarında, Matematik mühendisi unvanını alan kimseler TÜBİTAK, MTA gibi kurumlarda , özel ve resmi fabrikalar ile üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, çeşitli kuruluşlarla bankaların bilgiişlem birimlerinde çalışabilmektedirler. Bilgisayar yazılım şirketlerinde görev alabilirler. Endüstri ve bilgisayar bilimlerinin gelişimi matematik mühendislerinin iş bulma olanaklarını artırmıştır.

  EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler.

  EĞİTİM SONRASI

  Matematik mühendisleri kamu kuruluşlarında çalıştıkları takdirde Devlet Memurları Kanununda belirtilen aylıkla görev yaparlar.Özel sektörde ücretler anlaşma ile belirlenir.Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Çalıştıkları işyerinde yöneticilik konumlarına gelebilirler.

  BENZER MESLEKLER

  İstatistikçi, Matematikçi.

  YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  2010 Öğrenci Seçme Yerleştirme sistemi Kılavuzu, 2008 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000, Aydoğdu Yayınları Meslekler ve Tercih Rehberi. Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili eğitim kurumları,

  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

  Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

  Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

  • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


  Tüm Meslekler

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  E-Dergimizden Haberiniz Olsun
  Neden E-Dergiye üye olmalıyım ?
  Bilgi güvenliği ve gizliliği