• YAZARLARIMIZ

  Doç. Dr. Yusuf ÇETİNDAĞ
  Fatih Üniversitesi, Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
  ycetindag@fatih.edu.tr
  2011-05-13

  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları


  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü, sosyal bilimler alanındaki bölümlerin gittikçe önem kazandığı son yıllarda itibar gören bölümlerden biri haline gelmiştir. Türkiye'de geçmişi uzun yıllara dayanan bölüm, Fatih Üniversitesi'nde 2005 yılında kurulmuştur. Bölümün kuruluş amaçlarından ilki ve en önemlisi, disiplinler arası çalışmalar yapabilen, Avrupa'da dil olarak kabul edilen çok sayıda lehçeye sahip Türkologlar yetiştirmektir. Bölüm kalitesi gittikçe artan öğrenci profili ve özel üniversitelere kıyasla oldukça zengin akademisyen kadrosu ile bunu büyük oranda başarmıştır.

  Bölümümüzde üç ana bilim dalı bulunmaktadır:
   
  • GüneyBatı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
  • GüneyDoğu (TürkistanUygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
  • KuzeyBatı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
   
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans düzeyinde, öğrencilere mevcut üç ana bilim dalındaki lehçelerle ilgili sağlıklı bilgiler kazandırılmaya çalışılmakta, lehçelerin dil özelliklerinin karşılaştırmalı olarak öğretilmesine önem verilmektedir. Türk cumhuriyet ve topluluklarının yetiştirdiği şahsiyetlerle bu şahsiyetlerin ortaya koyduğu edebî ürünler, üzerinde ayrıntılı olarak durulan diğer konulardır.
   
  Bölümümüzde ders gören öğrenciler, aynı zamanda İstanbul'da bulunan tek Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde okuma ayrıcalığına sahiptir. Bu, öğrenim sırasında onlara çeşitli fırsatlar sunmaktadır. İstanbul'da yer alan Orta Asya elçilikleri, Diyalog Avrasya, Doğu Türkistan Vakfı gibi kurumlarla temasını, Orta Asya ile ilgili kültürel gelişmeleri yakından takibini sağlamaktadır. Böylelikle bölümde verilen öğretim, teoride kalmayıp uygulamaya da dönüşebilmektedir.
   
  Neden Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü? Çeşitli Dil İmkânları Orta Asya'da Türk cumhuriyetlerinin Sovyetler Birliği'nden ayrılarak birer devlet hâline gelişi, Batı akademisyen ve araştırmacılarının bu coğrafyaya ilgisini artırmıştır. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde öğrenim gören öğrenciler; Avrupa ülkelerinde birer dil olarak kabul edilen Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe gibi çağdaş lehçelerin tamamına ek olarak Rusçayı da öğrenme şansına sahiptir. Dilin günümüz iş hayatındaki önemi göz önünde bulundurulduğunda bölümümüzde verilen eğitimin niteliği ve kalitesi daha somut anlaşılır.
   
  Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenliği Hakkı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden mezun olan öğrencilerin iş sahası oldukça geniştir. Türkolog unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile eşit imkânlara sahiptir. Formasyon derslerini tamamladıktan sonra MEB başta olmak üzere tüm özel ve devlet okullarında Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe öğretmenliği yapma hakkı kazanırlar.
   
  Aktif Eğitim ve Staj Olanakları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü öğrencisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne göre daha fazla alternatiflere sahiptir. Mezun olduğunda Orta Asya uzmanı olarak değişik kurumlarda çalışma imkânı elde eder. Uluslar arası ticari, siyasi ve sosyal ilişkilerin hız kazandığı günümüzde bölümümüz evrensel ve stratejik bir öneme sahiptir. Orta
  Asya ülkelerine ait büyükelçilikler, vakıflar, TRT ve Medya çok sayıda dil bilen Orta Asya uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerimiz, dört yıllık öğrenimleri sırasında çeşitli gazete, elçilik ve vakıflarda staj yapmak suretiyle iş hayatına öğrencilik döneminde adım atma imkânı elde eder. Bu, öğrencilerimiz için iş sahasına çıkmadan teorilerini uygulamaya dönüştürme ve kurumlarla mezun olmadan önce diyaloga geçme fırsatı sunar.
   
  Hazırlık Okulu İmkânı
   
  Fatih Üniversitesi'nin bütün öğrencilere sunduğu ve birçok bölüm için zorunlu olan İngilizce hazırlık, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü için tercihe bağlıdır. Burslu öğrencilerinin ücretsiz faydalanabildikleri hazırlık okulu, Türkiye'deki yabancı dil merkezleri içerisinde makul fiyatlarla ileri seviyede İngilizce eğitimi vermektedir. Bu sayede bölümümüz öğrencileri Rusça ve lehçelerin yanı sıra İngilizceyi de öğrenme imkânı elde ederler.
   
  Yabancı Ülke Tecrübesi
   
  Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Rusya ve çeşitli Orta Asya ülkelerindeki saygın üniversitelerle işbirliği içerisindedir. Öğrencilerimiz, gerek dönem içerisinde gerekse yaz döneminde bu üniversitelerde Rusçalarını geliştirme imkânlarına sahiplerdir. Ayrıca bu ülkelerde bulundukları süre içerisinde öğrendikleri lehçelerin kültür ve edebiyatları ile tanışma fırsatı elde ederler, konuşma pratiği elde ederler. Kırgızistan Alatoo üniversitesinde isteyen öğrencilerimiz bir dönem eğitim görmüşlerdir. Önümüzdeki yıl, Özbekistan ve Mısır'da benzer bir eğitim süreci planlanmaktadır.
   
  Projelerimiz
   
  İdeal üniversite eğitiminden beklenen şey öğretim üyesi öğrenci işbirliği ve öğretimin ders yükümlülüğünü yerine getirmekten ibaret kalmayıp mesleki danışmanlığa dönüşmesidir. Fatih Üniversitesi'nde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, bunu sağlama adına öğretim üyelerimizin büyük bir kısmının üniversite fonu tarafından desteklenen projelerde yer almasını sağlamıştır. Böylelikle öğretim üyelerimiz yönettikleri projelere öğrencileri dahil ederek akademik birikimlerini aktarma imkanı elde ederler. Bu, öğrencilerimiz için üniversitede aldıkları dört yıllık eğitime eş bir donanım kazandırır. Ayrıca bu projelerde yer alan öğrencilerimiz burs hakkı elde etmektedir. Yakın gelecekte bu projelerin birleştirilerek büyük bir Tübitak projesine dönüştürülmesi planlanmaktadır.
   
  Bölüm Kontenjanı
   
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü, ilk mezunlarını 2009 yılında vermiştir. Bölümün her yıl öğrenci sayısı yaklaşık 50 civarındadır. Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler ve Fatih Üniversitesi içerisinde bölümümüzün öğrenci kontenjanı açısından dikkat çekici bir özelliği vardır. Bölümümüz 2 yıldan beri 50 civarındaki öğrencinin yaklaşık yarısını burslu olarak istihdam etmektedir. Ayrıca yakın hedefleri arasında uzaktan eğitim programı yer almaktadır.
   
  Öğretim Üyeleri
   
  Yeni bir üniversite ve bölümü seçecek öğrencilerin merak ettiği iki temel mesele vardır. Bölümün sağladığı iş imkânları ve öğrenim görecekleri süreçte bölümün kendilerine kazandıracağı bilgi, donanım ve ufuk. Bu noktada öne çıkan husus akademisyenlerin akademik yeterliliği, formasyonu ve öğrenci ile diyalogudur. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü, zengin bir akademik kadroya sahiptir. Bütün ana bilim dallarında ders verecek nitelikte öğretim kadrosu bulunur. Orta Asya'dan çeşitli ülkelere mensup akademisyenler ile Türkiyeli akademisyenlerin iş birliği öğrencilerimize de intikal etmiştir. Bölümümüzün en dikkate değer yönlerinden biri hocalarımız ile öğrencilerimiz arasında kurulan samimi ve sıcak bağdır.
   
  Bölümümüz, öğrencilerin ufkunu genişletebilmek, ilerlemek istedikleri lehçe ve edebiyatta uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla çeşitli üniversitelerden alanlarında öne çıkmış isimleri part time olara istihdam etmektedir. Yüksek Lisans Programımız Kariyerin lisansla sınırlı kalmadığı günümüzde üniversitelerin  öğrencilere sunduğu lisansüstü programlar önem kazanmaktadır.   Biz, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü olarak öğrencilerimize bilgiye nasıl ulaşacaklarının yol ve yöntemlerini göstermek, akademik donanımlarını artırmak üzere 2009 yılından beri yüksek lisans imkânı sunmaktayız. Lisans düzeyindeki başarılı öğrencilerimizi, İngilizce, Osmanlıca, Farsça ve Arapça gibi kurs imkânları   sağlayarak yüksek lisans programına önceden hazırlamaya çalışıyoruz. Ayrıca Fatih Üniversitesi kütüphanesinde bulunan Orta Asya ülkelerine ait zengin koleksiyon öğrencilerimiz için büyük bir şanstır.
   
  Çeşitli Aktiviteler: Seminer, Panel ve Konferanslar
   
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, gerek bölüm gerekse Diyalog Avrasya kulübü aracılığıyla Fatih Üniversitesi içerisinde en çok etkinlik düzenleyen bölümler arasındadır. Bölümümüzün zengin arka planı, çeşitli konu ve mesleklerde kişileri panel ve sempozyum gibi organizasyonlarda buluşturmaktadır. Öğrencilerimizin ufkunu genişletmek, çeşitli bakış açıları ile tanıştırmak için yazar, akademisyen, vakıf yöneticileri gibi kendi alanında uzman kişilerin tecrübelerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Bugüne kadar bölümümüzde seminer veren isimlerden bazıları şunlardır: Cengiz Aytmatov'un kız kardeşi Roza Aytmatov, Beşir Ayvazoğlu, Anar Rızayev, Ahmet Turan Alkan, Sevinç Çokum, Prof. Dr. Orhan Söylemez, Doğu Türkistan Vakfı Genel Başkanı Hamid Göktürk, Diyalog Avrasya Genel Sekreteri İsmail Tas, Dursun Gürlek. Prof. Dr. İbrahim Hakkul, Doç. Dr. Seyfeddin Seyfullah, Doç. Dr. Dilaram Hamrayeva.
   
  Bölümümüz her yıl öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda yurt içi  yurt dışı geziler düzenlemektedir. Ayrıca öğrencilerin katkı ve emekleri ile her yıl Doğu ve Güneydoğu'da bölümümüz adına bir okul yapılmaktadır. Geçen yıl Urfa'da Harran'da ana okulu yaptıran bölümüz, bu yıl Ağrı'da Evliya Çelebi Okuma Salonu inşa etmiştir.
   
  Bölümümü, lisans yıllarında kalemi kuvvetli öğrencileri de düşünerek her yıl "Bulak" adlı altında bir kültür  edebiyat dergisi yayımlamaktadır.
   
  Mezunlarımız
   
  Her yıl yaklaşık 150 bin öğrenci mezun eden yüksek öğretim kurumlarının beraberinde getirdiği en büyük problemlerden biri üniversiteli işsiz sayısının artışıdır. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye'de daralan iş alanları içerisinde, öğrencilerimize her yıl genişleyen iş imkânları sunmaktadır. Bunda bölümün Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği hakkı sağlamasının yanı sıra bölümümün yurt dışı ve yurt içi sektörlerle bağının güçlü oluşunun etkisi büyüktür. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası genellikle devlet ve özel kurumlarda öğretmenlik veya akademik kariyer yapmayı seçmektedir. Bunun yanı sıra Orta Asya ülkelerinde çeşitli kurumlarda çalışan ve medyada yer alan öğrencilerimiz de bulunmaktadır.
  Yazar : Doç. Dr. Yusuf ÇETİNDAĞ    44090 Kez Okundu

  YORUMLARINIZ

  Bu yazı hakkında henüz bir yorum bulunmamaktadır.

  Yorum Yazın


 • Yazarın Diğer Yazıları


 • Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
 • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  Puan Hesaplamaları ve Analizler
  YGS Sonuçlarına Göre Lise Analizleri
  Bölümlerin Puan Karşılaştırmaları
  SBS Taban Tavan Puan Kıyaslamaları
  YGS-LYS Puan Hesaplaması
  TEOG Puan Hesapla
  Sponsorlar
  Fatih Üniversitesi
  Medya
  Kariyer Penceresi TV
  Dergi
  Destek
  Destek İletişim Bilgileri
  E-Dergimizden Haberiniz Olsun
  Neden E-Dergiye üye olmalıyım ?
  Bilgi güvenliği ve gizliliği